wpb2a9b0a6.png

 

 

 

 

 

wpca97cd45.jpg
wpbc5ce9ca.jpg
wpcaa386a2.jpg
wpf6323bd1.png
wp94503d85.png

Contact: E   ruudvanmaaren@vmtravel.nl - T  +31-6 14 64 77 56

Informatie: Algemene voorwaarden - Disclaimer - Privacy - Over ons

Diensten: Sport - Delegaties - Events - Maatwerk

 

© 2014 - 2018 Alle rechten voorbehouden/All rights reserved

wp24737305.jpg
wp67cfc5c8.png
wp191468be.png

VMTRAVEL                            CUSTOMISED TRAVEL SERVICES

wp67cfc5c8.png

Algemene Voorwaarden

Om de samenwerking tussen u, als client, en VM Travel duidelijk te maken, hebben we hieronder de Algemene Voorwaarden van VM Travel uiteengezet. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die VM Travel met u sluit. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u ons e-mailen.

Art. 1.
Definities
Art. 2.
Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van VM Travel
Art. 3.
Totstandkoming van de Opdracht/Overeenkomst
Art. 4.
Uitvoering van de Opdracht/Overeenkomst
Art. 5.
Verplichtingen van VM Travel
Art. 6.
Verplichtingen van de Opdrachtgever
Art. 7.
Wijziging door VM Travel
Art. 8.
Opzegging door VM Travel
Art. 9.
Wijzigingen door de Opdrachtgever
Art. 10.
Annulering door de Opdrachtgever
Art. 11.
Beperking aansprakelijkheid
Art. 12.
Prijzen, facturering en betaling
Art. 13.
Klachten en geschillen

Artikel 1: Definities
Definities die worden gebruikt in de totstandkoming van aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn, o.a.:
1.1. Partijen: de Opdrachtgever en VM Travel.

1.2. Opdrachtgever: de partij die een opdracht plaatst bij VM Travel.
1.3. Opdracht: de mondelinge, schriftelijke of elektronische toezegging die Opdrachtgever aan VM Travel verstrekt tot het uitvoeren van één of meerdere diensten en/of reizen.
1.4. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij VM Travel zich jegens Opdrachtgever verbindt tot het verschaffen van een met VM Travel vooraf besproken dienst of reis en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
1.5. Aanbod: de arrangementen, producten en/of diensten die op de website van VM Travel worden aangeboden (uitgezonderd de hyperlinks naar derden en de daaruit voortvloeiende producten en/of diensten), alsmede schriftelijke voorstellen van VM Travel, verstuurd per post en/of per e-mail, waarin de specifieke producten en/of diensten beschreven staan.
1.6. Voucher: de door VM Travel aan Opdrachtgever verstrekte schriftelijke communicatie, met daarop de te verkrijgen specifieke producten en/of diensten.
1.7. Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van VM Travel.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Partijen, ongeacht de plaats van overeenkomst en plaats van uitvoering.
2.2. Geen andere dan deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Partijen.
2.3. Eventuele afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend, indien schriftelijk tussen Partijen specifiek overeengekomen.
2.4. Door de totstandkoming van een Opdracht en/of Overeenkomst gaat de Opdrachtgever akkoord met de Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden staan gepubliceerd op de vrij toegankelijke website van VM Travel (www.vmtravel.nl), zodat men zich op ieder willekeurig moment hiervan in kennis kan stellen.

2.5. Indien de inhoud van de Overeenkomst in tegenspraak is het hetgeen in de Algemene Voorwaarden staat vermeld, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de betreffende Overeenkomst.

                                                                                                                                                                                                         VERVOLG >>